Για την πλοήγηση


Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής στη Μεταμόρφωση


Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής
Ιατρεία Πνευμονολόγου - Λαζαράτου Αγγελικής

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ:

Μεταμόρφωση:

Δευτέρα - Τετάρτη 17:00-21:00, Πέμπτη - Παρασκευή 10:00-1400

Μαρούσι:

Δευτέρα - Τετάρτη 10:00-1400, Πέμπτη - Παρασκευή 17:00-21:00

Κατόπιν ραντεβού

Εκτός ωραρίου και επισκέψεις κατ οίκον κατόπιν ραντεβού.